ZNATE LI DA NAM JE POTREBNO 13 VITAMINA?

Vitamini omogućavaju telu pristup energiji koju unosimo hranom i pićem. Vitamini nam pomažu da hranljive materije koje unosimo u telo pretvorimo u energiju koju naše telo koristi.

Vitamini zapravo pružaju „gorivo“ za obavljanje svakodnevnih telesnih funkcija. Unos premalog broja vitamina u telo brzo utiče na zdravlje ljudi; našem telu je potrebno 13 različitih vitamina, svaki u određenoj količini.

Apsolutno su nam potrebni: vitamini A, C, D, E, K, i B vitamini (tiamin, riboflavin, niacin, pantotenska kiselina, biotin, vitamin B6, vitamin B12 i folat).

Vitamini se dele na:

  • Rastvorljive u mastima (A, D, E, K). Treba paziti na količinu unosa ovih vitamina s obzirom da se višak ne izlučuje iz tela.
  • Rastvorljive u vodi (C, B-kompleks). Vitamini rastvorljivi u vodi se ne akumuliraju u telu, ali se prevelike količine izlučuju kroz bubrege putem urina, tako da ne postoji opasnost od akumulacije u telu.

Ako ne unosimo dovoljno vitamina i minerala hranom, treba ih nadomestiti vitaminskim suplementima.